Вівторок, 18.06.2024, 13:58
Вітаю Вас Гість | RSS

Шевченківська гімназія

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 16
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вчителів суспільно- гуманітарного циклу

ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО

ТА ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ

2020-2021 н. р. 

Керівник МО    Паламарчук Н.В.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ОБЛАСТІ:

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА РАЙОНУ:

«Соціалізація особистості школяра в умовах сучасного загальноосвітнього навчального закладу сільського регіону»

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ШКОЛА:

«Формування інноваційного освітнього середовища, як умова розвитку соціалізації особистості»

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО :

«Сучасні інноваційні технології навчання та їх використання на уроках з метою активізації діяльності, соціалізації особистості»

 

Завдання: Шкільне методичне об’єднання в 2020-2021 н.р. буде працювати над вирішенням наступних завдань:

 • Впроваджувати в практику новітні педагогічні технології з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках.
 • Вивчати нормативні документи, новинки методичної літератури, узагальнювати та використовувати у роботі прогресивний педагогічний досвід вчителів району, області.
 • Удосконалювати урок як основну форму навчально-виховної роботи у вирішенні проблеми соціалізації особистості;
 • Підвищувати якість навчання, забезпечити підготовку учнів для участі в конкурсах, олімпіадах.
 • Продовжити роботу з обдарованими учнями.
 • Приймати участь в роботі семінарів з підвищення педагогічної майстерності.

Аналіз роботи за 2019-2020 н.р.

Методична робота в МО – це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу МО в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

Робота МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу проводиться відповідно із темою школи: «Формування інноваційного освітнього середовища, як умова розвитку соцілізації особистості», метою якої є «формування високоосвіченої, ініціативної суспільно активної особистості, спроможної реалізувати себе в різних сферах сучасного суспільства».

Тема МО « Сучасні інноваційні технології навчання та їх використання на уроках з метою активізації діяльності, соціалізації особистості учнів».

Працюючи за даною темою, МО ставило перед собою слідуючі завдання:

 • Впроваджувати в практику новітні педагогічні технології з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках.
 • Вивчати нормативні документи, новинки методичної літератури, узагальнювати та використовувати у роботі прогресивний педагогічний досвід вчителів району, області.
 • Удосконалювати урок як основну форму навчально-виховної роботи у вирішенні проблеми соціалізації особистості;
 • Підвищувати якість навчання, забезпечити підготовку учнів для участі в конкурсах, олімпіадах.
 • Продовжити роботу з обдарованими учнями .
 • Приймати участь в роботі семінарів з підвищення педагогічної майстерності.

У системі роботи школи – проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад беруть участь у районних та обласних олімпіадах.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як: взаємовідвідування уроків; - індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями; розвиток здібностей і природних обдарувань учнів; підвищення в учнів мотивації до навчання; вирішення педагогічних ситуацій і завдань; розробка та обговорення диференційованих завдань; розробка складних тем програми; ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом; огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

Один із принципів для високої віддачі і співпраці між класом і вчителем є усвідомлення учнем навчання під час процесу вивчення. Особливого ефекту цей принцип досягне тоді, коли вчитель зуміє зацікавити учнів на уроках і тим самим спонукатиме до власних висновків, на основі вивченого матеріалу.

В процесі організації методичної роботи використовували такі форми і методи, як доповіді, лекції-консультації, ділові та рольові ігри, тренінги, мозкові штурми. На засіданнях МО розглядаються інновації, нововведення, нові технології в процесі навчання школярів .

Результати роботи протягом 2019-2020н.р. свідчать, що вчителі забезпечують на уроках реалізацію програмних вимог:

 

 • формування в учнів знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями та методами викладання предметів;
 • інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки за аналогією;
 • опанування учнями системи знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

Вчителі брали участь у роботі районних методичних об'єднань .

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

 • недостатній рівень виявлення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;
 • недостатній рівень навичок самоконтролю учнів;
 • відсутність у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим, дидактичним матеріалом.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

У 2019-2020навчальному році члени методичного об’єднання, виходячи з результатів діагностування, нагальних проблем, які повинні вирішувати вчителі МО, продовжать роботу над вирішенням науково-методичної проблеми «Сучасні інноваційні технології навчання та їх використання на уроках з метою активізації діяльності, соціалізації особистості учнів». Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, методичне об’єднання в 2020 – 2021навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:

 • Впроваджувати в практику новітні педагогічні технології з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках.
 • Вивчати нормативні документи, новинки методичної літератури, узагальнювати та використовувати у роботі прогресивний педагогічний досвід вчителів району, області.
 • Удосконалювати урок як основну форму навчально-виховної роботи у вирішенні проблеми соціалізації особистості;
 • Підвищувати якість навчання, забезпечити підготовку учнів для участі в конкурсах, олімпіадах.
 • Продовжити роботу з обдарованими учнями.
 • Приймати участь в роботі семінарів з підвищення педагогічної майстерності.

Висновок. Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності ( Нікітенко Н.С.) ; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в учнів (Гордієнко Н.В. ) . Збільшилася кількість дітей, які беруть участь у заходах школи, що вимагають певного інтелектуального рівня.

 

Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності. Мають власний сайт: Дядюк Т.М., Гордієнко Н.В, Нікітенко Н.С., Чупрова С.О., Чуб-Швець І.І., 

 

2. Зміст роботи методоб'єднання

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Виконавці

1

Проведення шкільних олімпіад

жовтень

Члени МО

2

Участь у конкурсах: «Олімпус»

ім. П. Яцика та Т. Шевченка,

 

листопад

квітень

квітень

Члени МО

3

Організація взаємного відвідування уроків вчителями з метою обміну досвідом роботи з розвитку креативної особистості

Протягом року

Члени МО

4

Опрацювання інструктивно-методичних листів, програм, підручників.

Протягом року

Члени МО

5

Опрацювання нових матеріалів методичної літератури

Протягом року

Члени МО

6

Проведення предметних тижнів

Протягом року

Члени МО

7

Підготовка і участь у І та II етапі предметних олімпіад

Вересень-грудень

Члени МО

8

Продовжити впровадження в практику проведення комп'ютерно-зорієнтованих уроків

Протягом року

Члени МО

9

Продовжити роботу над створенням електронного портфоліо вчителів та підготовку до електронної атестації.

Протягом року

Гордієнко Н.В.

Чупрова С.О.

Гошина В.І.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДКРИТІ УРОКИ ВЧИТЕЛІВ

ПІД ЧАС ПРЕДМЕТНИХ ТИЖНІВ

у 2020-2021 н.р.

 

ПІБ вчителя

 

Дата, назва уроку

 

Виховний захід, місяць

1

Дядюк Т.М.

«» кл ()

Тиждень російської мови та зарубіжної літератури (2тиждень грудня)

2

Гордієнко Н.В.

«» кл ()

3

Нікітенко Н.С.

«Дисидентський рух в Україні в 60-70ті роки»11кл (лютий)

Історія: Круглий стіл»Українська армія на захисті Батьківщ.»11 кл

Право:«Мої права, моє життя» 9кл

(грудень)

4

Чупрова С.О.

«У здоровому тілі-здоровий дух»9 кл ( грудень)

 

«Зимові свята в Німеччині» (грудень)

 

5

 

 

Шевченківські дні (березень)

6

Паламарчук Н.В.

В. Винниченко «Федько-халамидник» 6кл

(грудень)

 

 

Державна служба
Пошук
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Архів записів