Вівторок, 18.06.2024, 14:21
Вітаю Вас Гість | RSS

Шевченківська гімназія

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 16
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вчителів початкової школи

Новий державний стандарт початкової загальної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 

(- перейти.... /uploads/editor/1431/112740/sitepage_259/files/novij_derzhavnij_standart_pochatkovoyi_zagalnoyi_osviti.pdf)

ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА СЕРПНЕВА КОНФЕРЕНЦІЯ – 2017

ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ 

МІНІСТР ОСВІТИ І НАУКИ 

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

/01 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

/02 Спілкування іноземними мовами.

/03 Математична грамотність.

/04 Компетентності в природничих науках і технологіях.

/05 Інформаційно-цифрова компетентність.

/06 Уміння вчитися впродовж життя.

/07 Ініціативність і підприємливість.

/08 Соціальна та громадянська компетентності.

/09 Обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури.

/10 Екологічна грамотність і здорове життя.

 

 Погоджено                                                  Затверджено на засіданні
     Директор школи                                             методичної ради школи
          _____________ Т.М.Дядюк                               Голова методичної ради
                                                                                            ____________ Н.В.Гордієнко 

            

                     
            Комунальний заклад
              КЗ « Шевченківська загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів»
               Дніпровської районної ради  Дніпропетровської області»
                        

                                                   
                     План роботи
                 методичного об’єднання вчителів
                            початкових класів
                        на 2019-2020 навчальний рік

 

                           Керівник ШМО
                          Осадчук С.І.

 

 


            Обласний науково-методичний проект
«Освітні стратегії соціалізації
особистості громадянського суспільства»
(ІІІ етап)
               Науково-методична проблема району:
«Соціалізація особистості школяра в умовах сучасного загальношкільного закладу сільського регіону»
                  
                     Науково-методична проблема 
          КЗ «Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
«Формування інноваційного освітнього середовища як умова розвитку соціалізації особистості»
               
                  МО початкових класів Дніпровського району
«Виховання та навчання молодшого школяра в контексті соціалізації особистості»

      Науково-методична проблема МО початкових класів 
КЗ «Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
 «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес»

                                                        
                                                       Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання  за 2018-2019 навчальний рік
     Протягом 2018-2019 н. р. методичне об’єднання вчителів   початкових класів працювало над впровадженням в навчально-виховний процес ІІ етапу  науково-методичної проблеми   “Соціалізація дітей та учнівської молоді у сучасному освітньому просторі.”
  На засіданнях ШМО початкових класів розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, щодо змін у веденні журналів, велися огляд та обговорення методичної літератури, книг, періодичних видань тощо.
   Виходячи із завдань навчально-виховного процесу  МО вчителів початкових класів працювало над вирішенням таких проблем:
1. Оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями,        методом проектів, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів з основних дисциплін та позакласних заходів.
2. Поглиблення та використання у навчально-виховному процесі новітніх оздоровчих технології, сучасних інтерактивних методів навчання та виховання підростаючого покоління.
3. Актуалізація виховної діяльності молодших школярів засобами мистецтва.
4. Впровадження технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності    учнів, всіляко розвивати її творчі можливості.
5.   Проведення екскурсій, спостереження за природою, залучення дітей до різноманітної трудової діяльності.
6. Проведення методичних заходів, які б розширювали знання і практичний досвід вчителів.
7.   Діагностування і попередження відставання учнів у навчанні.
8.   Підготовка учнів 4 класу до ДПА.
   На засіданнях методичного об'єднання вчителі ознайомлювалися з методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах.
   Вчителі початкових класів брали активну участь у житті школи та обговоренні важливих проблем протягом всього навчального року
    Аналіз роботи за рік свідчить, що викладання навчальних предметів  ведеться на належному науково-методичному рівні. Увага вчителів зосереджувалася як на предметних результатах навчання, що здійснювалося через поурочні і тематичні цілі засвоєння учнями навчального матеріалу, так і на передумовах успішного розвитку розумових здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури.
  У процесі роботи методоб'єднання, виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота з обдарованими та слабовстигаючими учнями, підвищення мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка та обговорення диференційованих завдань з української мови й математики, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.
     Аналіз відвіданих уроків засвідчив, що вчителі володіють теорією та методикою викладання навчальних предметів.
      Також, учні активно брали участь у виховних заходах.
  Аналіз роботи  методичного об'єднання свідчить про те, що ефективна організація роботи залежить від розвитку його інноваційного потенціалу, професійної компетентності педагогічного колективу, його готовності до роботи в умовах пошуку; створення науково-методичної та матеріально-технічної підтримки інноваційних змін.
  Підсумовуючи роботу вчителів, членів  методичного об'єднання,
можна зробити висновок, що завдання, які випливають з науково-методичної теми  методичногооб'єднання в основному виконано.
   В наступному 2017-2018 н.р. всю роботу ШМО буде спрямовано на те, щоб діти зростали здоровими, життєрадісними, щасливими, здобували потрібні знання,  вміння  та навички, вміли застосовувати їх у майбутньому.
 
                      Завдання шкільного методоб’єднання вчителів початкових класів
1. Перехід на особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи в    організації роботи членів ШМО.
2. Створення умов для успішного впровадження нового освітнього стандарту на засадах компетентнісного підходу.
3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення. 
4. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.
5.Створення креативного освітнього середовища та впровадження освітніх технологій, спрямованих на становлення й розвиток інноваційної особистості.
6.  Урізноманітнення форм організації навчальної діяльності.
7. Використання активних методів і заходів навчання для розвитку креативного, критичного мислення учнів.
 8.Взаємодія між дошкільним і загальноосвітнім навчальним закладом.
9. Організація роботи з батьками, сприяння гуманізації стосунків у класі, підвищення соціального статусу дитини.
10. Поглиблення та застосування новітніх оздоровчих технологій, сучасних інтерактивних методів навчання та виховання підростаючого покоління.
                
                                                         Напрямки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів
І. Діагностично-прогностичний напрям:
    створення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності;
    вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання;
    створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернет;
    стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу; 
    вдосконалення навчально-виховного процесу.
ІІ. Навчально-методичний  напрям:
    забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях;
    моделювання продуктивної технології інноваційного навчально-виховного процесу;
    теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення навчально-виховного процесу;
    використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;
    методичний супровід атестації педагогічних кадрів.
ІІІ. Організаційно-координаційний напрям:
    підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
    координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлення на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;
    планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в між атестаційний період.


                                                                                           Характеристика педагогічних кадрів учителів початкових класів


з/п
П.І.П Рік народження  Освіта     Стаж Категорія Курси Атестація
1   Михайлюк В.О. 1957          Вища  41  вища      2011  2018
2 Осадчук С.І 1960  С/сп. 38 9 р. 2014 2019
3 Дяченко А.А. 1966 С/сп.  32  9 р. 2012  2017
Поліщук Н.Я.   1964   С/сп.  33   9 р.   2013   2018

 

Організація самоосвітньої роботи членів МО

     

з/п
П.І.П.
 вчителя
Теми для поглибленого вивчення Вид
 узагальнення
1 Дяченко А.А.         Розвиток соціальної компетентності  молодших школярів на уроках методом ігрової діяльності      Доповідь,  добірка вправ, урок
2 Михайлюк В.О                                           Розвиток соціальної активності учнів шляхом їх участі у різних видах навчальної діяльності    Доповідь,  добірка вправ, урок
3  Поліщук Н.Я. Гра як засіб розвитку соціальної компетентності учнів    Реферат,  добірка вправ, урок
4  Осадчук С.І.  Використання інтерактивних технологій навчання як активний засіб розвитку соціальної компетентності учнів початкової школи  Реферат, добірка
 ігор, урок
                                                               

Організація самоосвітньої роботи вчителів

                         
Якщо ви маєте вогонь знання,

дайте іншим запалити від нього

світильники.
                               Томас Фуллер 

 

   Самоосвіта педагога - це свідома робота над удосконаленням своєї особистості як професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності і безперервне удосконалення якостей своєї особистості.
    Самоосвіта -  це свідомий рух

від:
    Я - реального (визначити свої сильні і слабкі сторони)
    Я - ретроспективного (яким я був у минулому)

до:
    Я - ідеального (відповідність сучасним вимогам)
    Я - рефлексійного (самоусвідомлення свого самовдосконалення)

Завдання самоосвітньої роботи:
1)    вивчати і впроваджувати нові педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання;
2)    відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом;
3)    періодично проводити самоаналіз власної професійної діяльності;
4)    удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та педагогіки;
5)    систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя;
6)    підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури.
 

 

вивчати і впроваджувати нові педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання;

відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом;

періодично проводити самоаналіз власної професійної діяльності;

удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та педагогіки;

систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя;

підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури.

 План самоосвіти
вчителя початкових класів


з/п
Зміст роботи Термін Форма   роботи
1     Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій             Серпень Витяг
Робота над методичною темою  «Формування і розвиток соціальної компетентності     школярів» Протягом року  Портфоліо
3 Систематичне поповнення методичного матеріалу Протягом року Портфоліо
Впроваджувати інноваційні технології в практичну роботу Протягом року Папка
самоосвіти
5  Ознайомлюватися з кращим педагогічним досвідом роботи досвідчених вчителів  Протягом року     Папка
самоосвіти
6   Поповнювати кабінети роздатковим і дидактичним матеріалами Протягом року Поповнення каталогу
7 Брати активну участь у роботі методичного об’єднання вчителів початкових класів  Протягом року  Засідання МО,
наради
Систематичне опрацювання методичної літератури   Протягом року    Поповнення каталогу
Ретельно відпрацьовувати зміст навчального матеріалу, системно проводити повторення, систематизацію та закріплення вивченого.  Протягом року     Поповнення каталогу
10  Активно приймати участь у різноманітних шкільних та районних конкурсах.   Протягом року    Папка
самоосвіти

 

Тематика засідань методичного об`єднання
вчителів початкових класів
на 2019-2020 навчальний рік

Засідання 1
Тема. Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах ШМО

 

У кожному з нас криються потенційні творчі можливості,

і ми повинні працювати щосили, аби розкрити цей потенціал
                                                    Мартін Лютер Кінг

1.    Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД за попередній навчальний рік.
2.    Обговорення і коригування річного плану роботи школи на 2017-2018 н.р.     
3.    Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017-2018  н.р.
4.    Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2017-2018 н. році.
5.    Актуальний діалог. 
  Обговорення проекту Державного стандарту початкової загальної освіти;
  Обговорення проекту нового Закону про освіту;
  Про запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня.
6.    Тренінг «Успішний учитель у сучасній школі».
Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:
1)    опрацювати Концепцію «Нова українська школа», затверджену Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988;
2)    ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;
3)    ознайомитися з проектом Державного стандарту початкової загальної освіти № б/н від 26.07.2017 р.
4)    переглянути сюжет ТРК «Київ» про провадження Нової української школи;
5)    опрацювати Лист МОН України від 07.06.2017 р. № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 н.р. та навчальні плани ЗНЗ»;
6)    ознайомитися з Інформаційним повідомленням від 14.03.2017р. № б/н «Перелік навчальних програм, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»;
7)    опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р.;
8)    опрацювати Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»;
9)    ознайомитися з наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 р. № 1222»;
10)    опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів»;
 11)    ознайомитися з Листом МОН України від 15.09.2015 р. «Щодо дистанційної форми навчання в ЗНЗ»;
12)    опрацювати Лист МОН України № 1/9-413 від  27.07.2017р. «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н. р.»;
13)    опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України № 641 від 16.06.2015 р.; 
14)    опрацювати додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015 р. «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ»;


Засідання 2

Тема. Формування громадянської  компетентності    молодших школярів


Не питай, що твоя Батьківщина може зробити для тебе,

– спитай, що ти можеш зробити для неї.
                                           Джон Кеннеді


1.    Система виховання дітей в Україні за часів розквіту козацтва.
2.    Основи формування національної самосвідомості молодших школярів.
3.    Використання засобів етнопедагогіки на уроках у початковій школі.
4.    Аукціон методичних ідей «Форми, методи, засоби національно-патріотичного виховання молодших школярів».
5.    Створення дидактичної картотеки  «Етимологічні п’ятихвилинки на уроках української мови – ефективний засіб національно-патріотичного виховання».
6.    Створення методичного кейсу для вчителя «1000+1 ідея організації національно-патріотичного виховання молодших школярів».
7.    Актуальний  інструктаж «Уроки мужності: виховуємо патріотів».


Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

1)    опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України № 641 від 16.06.2015р.;
2)    опрацювати додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015р. «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ»;
3)    опрацювати Лист МОН України № 1/9-413 від  27.07.2017 р. «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н. р.»;
4)    ознайомитися з Інформаційним повідомленням № б/н від 05.07.2017 р. про навчально-методичний комплект  «Початкова школа: виховання на цінностях – у двох частинах»;
5)    ознайомитися з Указом Президента України від 14.10.2014р. № 806 «Про День захисника України»;
6)    ознайомитися з Указом Президента України від 13.11.2014р. № 871 «Про День соборності України»;
7)    ознайомитися з Указом Президента України від 13.10.2014р. № 872 «Про День Гідності та Свободи»;
8)    опрацювати лист МОН України від 13.08.2014р. № 1/9 – 412 «Про проведення Уроків мужності»;
9)    опрацювати лист МОН від 23.04.2015р. № 1/9 – 188 «Щодо відзначення Дня пам'яті  та примирення  і Дня перемоги над нацизмом у Європі»;
10)    опрацювати літературу з проблеми національно-патріотичного виховання дитини молодшого шкільного віку, зокрема С.Ф.Русової, В.О.Сухомлинського, Г.Г.Ващенка, П.Д.Юркевича, М.Г.Стельмаховича, І.Д.Беха, О.Вишневського, Ю.Д.Руденка, О.Я.Савченко;
11)    підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо формування громадянської компетентності молодших школярів.

 

Засідання 3

Тема. Результативний урок: завдання, форми, методи,   прийоми роботи


Якщо ми навчатимемо сьогодні так,

як навчали вчора,

ми вкрадемо в дитини завтра.
                                                                                                                                         Конфуцій


1.    Урок як форма організації навчання. Історична довідка.
2.    Ділова гра «Професійно проведений урок – шлях до якості знань учнів».
3.    Актуальний інструктаж. Особливості інтегрованого уроку.
4.    Розробка методичних рекомендацій «Психологічні поради. Як зробити урок ефективним».    
5.    Презентація конспекту інтегрованого уроку з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.
6.    Практикум «Види мовного розбору на уроках української мови».

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:


1)    опрацювати праці дидактів Ч.Куписевича,  В.Онищука,  А.Хуторського, О.Савченко з проблеми організації навчального процесу; 
2)    опрацювати наказ МОН України № 948 від 05.08.2016 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів ЗНЗ»;
3)    опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р.;
4)    опрацювати Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»;
5)    переглянути інтегровані уроки учасників конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Початкова освіта»;
6)    ознайомитися з наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 р. № 1222»;
7)    опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів»;
8)    опрацювати науково-методичний посібник О.М.Савченко «Сучасний урок у початковій школі»;
9)    підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку»; 
10)    взаємовідвідування та аналіз уроків членами методоб’єднання;
11)    підготуватися до презентації творчих надбань вчителів з питання «Оновлення професійних знань, оволодіння ефективними методами, подолання стереотипів в практичній діяльності вчителя – шлях до підвищення знань учнів»;

Засідання 4

Тема. Превентивне виховання: особливості роботи з молодшими школярами


Якими діти народжуються, це ні від кого не залежить,

але щоб вони шляхом правильного виховання

стали хорошими – це в нашій владі
                                                    Плутарх

1.    Організація превентивної роботи в початковій школі.
2.    Аукціон методичних ідей «Традиційні й інноваційні методи превентивного виховання молодших школярів».
3.    Організація діяльності з формування вольових рис характеру учня.
4.    Агресія як проблема особистісного зростання учня.
5.    Створення дидактичної картотеки  «Особливості організації педагогічного супроводу учнів у складних життєвих ситуаціях».
6.    Актуальний діалог. Секрети успішної адаптації до навчання дітей в основній школі.
7.    Актуальний коментар:  ДПА-2018.
8.    Презентація  методичного кейсу для вчителя «Практика виховання у початковій школі: сценарії, розробки виховних заходів, дидактичний матеріал»


Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

1)    ознайомитися з інформацією відділу ювенальної превенції Національної поліції в Україні за 6 місяців 2017 року;
2)    ознайомитися із Національним звітом Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю» Міністерства охорони здоров’я України  щодо наркотичної ситуації в Україні;
3)    опанувати праці науковців з проблеми превентивного виховання: Беха І.Д.,  Сухомлинського В.О.;
4)    підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо превентивного виховання молодших школярів;
5)    використовувати матеріали з проблеми превентивного виховання, розміщені на Інформаційній онлайн-платформі «Центр знань», яка створена в рамках проекту Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно із МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» за технічної підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ);
6)    скористатися методичними рекомендаціями: «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення» (схвалені для використання в ЗНЗ Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді МОН України (протокол № 3 від 16.06.2017);
7)    надати інформацію батькам як цікаво й зрозуміло донести підліткам інформацію про здоровий спосіб життя і безпечну поведінку – на порталі профілактичної освіти www.autta.org.ua;
8)    поширити серед учасників навчально-виховного процесу інформацію про Національну дитячу «гарячу» лінію;
9)    опрацювати наказ МОН  України від 30.12.2014 р. № 1547 «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та нормативні документи щодо проведення ДПА учнів у 2018 році;
10)    ознайомитися з Інструкцією про звільнення від проходження від проходження ДПА за станом здоров'я (Наказ МОН України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2013 р. № 72/78);
11)    учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію;
12)    опрацювати наказ МОН України від 14.07.2015 р. № 762 «Порядок переведення учнів (вихованців) ЗНЗ до наступного класу».

 
Засідання 5

Тема. Підсумок роботи методичного об’єднання за рік


Умійте осмислити пройдений шлях.

Осмислення вже зробленого

є великим багатством школи
                                                                                                             В.О.Сухомлинський


1.    Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік.
2.    Виставка досягнень членів МО (портфоліо вчителів, що вміщує серію розроблених уроків, виховних заходів; методичні матеріали; свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати, подяки, грамоти та портфоліо учнів).
3.    Звіт членів ШМО про навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів.
4.    Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, міських олімпіадах, Всеукраїнських та  міжнародних конкурсах.
5.    Педагогічний тренінг «Педагогічна етика як важлива складова фахової майстерності вчителя».
 

 

 

 

Державна служба
Пошук
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Архів записів